Privacy statement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen.
De AVG staat het gebruik van jouw persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe.

Zo moet (onder meer) duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel

RIV Casting verwerkt persoonsgegevens. Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en dit privacyreglement. Dit houdt (onder meer) in dat RIV Casting de gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn en dit op behoorlijke/zorgvuldige wijze doet.

In dit privacyreglement geeft RIV Casting een toelichting op de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaat.

De persoonsgegevens die RIV Casting verwerkt en de redenen daarvan:

Talents: Als je interesse hebt om je aan te melden voor een opdracht vragen wij om:

* n.a.w. gegevens;
* contactgegevens;
* geboortedatum, en waar je bent geboren;
* lengte, kleur ogen en kleur haar;

Ook vragen wij je om een aantal foto’s van jezelf te sturen. Deze gegevens heeft RIV Casting nodig om je te kunnen voorstellen aan onze klanten/opdrachtgevers. RIV Casting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Als je via RIV Casting werkzaamheden gaat verrichten krijgen wij beeldmateriaal (foto’s) tot onze beschikking. Deze kunnen worden opgenomen in het dossier dat wij van je bijhouden. Op deze manier kunnen we je steeds beter linken aan bepaalde opdrachtgevers.

Delen van persoonsgegevens met derden

RIV Casting verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Klanten / Opdrachtgevers:

Ben je opdrachtgever van / via RIV Casting?

Dan registreren wij:

* jouw voor- en achternaam
* bedrijfsgegevens, adres, woonplaats, e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s)
* bankgegevens, financieel en administratief te kunnen afhandelen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RIV Casting neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@rivcasting.nl